logo
info@nationaalbossenfonds.nl | Tel: 026-84 50 894

Wat we willen en wat we doen

Het Nationaal Bossenfonds is in 2012 opgericht toen de initiatiefnemers zagen dat de aanplant van nieuw bos in Nederland volledig inzakte toen de Tweede Kamer het kabinetsbesluit steunde om de subsidie voor deze aanplant in te trekken. Het Nationaal bossenfonds heeft tot doel om te zorgen dat onder de huidige omstandigheden het bos er gaat komen waar het nodig en mogelijk is. Daarom hebben Boomfeestdag, Staatsbosbeheer en Trees for All de krachten gebundeld en niet zonder succes. We hebben inmiddels al meer dan 20 hectare nieuw bos in Nederland weten te realiseren, dankzij de financiële bijdragen van veel bedrijven en particulieren.

 

Actieplan Bos en Hout

Op basis van deze ervaringen weten we dat we verder kunnen versnellen en opschalen. Reden om onze medewerking te verlenen aan het Actieplan Bos en Hout dat op de Nationale Klimaattop 2016 met open armen is ontvangen, ook door premier Rutte en staatsecretaris Dijksma. In het plan leggen we, samen met andere organisaties, de ambitie neer om 100.000 hectare nieuw bos (inclusief andere groene landschapselementen) in Nederland te gaan realiseren. Dat is ongeveer 25% bos erbij. Goed voor de afvang van CO2, goed voor de recreatie binnen Nederland, goed voor de biodiversiteit, goed voor de dekking van de Nederlandse vraag naar hout, goed voor de groeiende vraag naar biomassa, goed voor...


Het is ambitieus, maar we weten dat het kan, samen met u.
Bekijk en/of download het Actieplan Bos en Hout.

 

Wie we zijn...

Het Nationaal Bossenfonds is een stichting met een onbezoldigd bestuur die is voortgekomen uit een samenwerking tussen StaatsbosbeheerNationale Boomfeestdag en Trees for All. Het Nationaal Bossenfonds werft de donaties bij bedrijven en particulieren. De terreinen worden aangedragen door Staatsbosbeheer en na selectie van geschikte terreinen zorgt het fonds ervoor dat de ontvangen bijdrages worden besteed en dat de aanplant wordt uitgevoerd.

De organisatie is ondergebracht bij Trees for All, tot het moment dat het Nationaal Bossenfonds zelfstandig verder kan gaan.

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Lammert Kragt, hoofd zaad en plantsoen, Staatsbosbeheer

Secretaris: Sjaak de Ligt, directeur Trees for All 
Penningmeester: Peter Derksen, directeur Nationale Boomfeestdag.

 

De organisatie:
Trees for All stelt capaciteit en werkruimte beschikbaar en verzorgt de communicatie en de werving van de donaties. 
Coördinator Nationaal Bossenfonds is Elsbeth Gerritsen. 
U kunt haar bereiken via: info@nationaalbossenfonds.nl

 

 

Trees for All

Bomen planten is nodig om onze planeet leefbaar te houden. Jaarlijks verdwijnen er op de aarde 10 miljard bomen. Dat moet stoppen en wat verdwijnt bijgeplant. Dat kan heel simpel. We zijn met 7 miljard mensen, als iedereen ieder jaar 2 bomen plant (gemiddeld 160 in een mensen leven) gaan we stoppen en herstellen. Ieder jaar 14 miljard bomen er bij. Trees for All noemt dit 1-2-Tree. Trees for All stelt bedrijven en particulieren in de gelegenheid om hier een steen aan bij te dragen door middel van boomplantprojecten in Nederland en in tropische gebieden. Bomen zorgen daar voor hogere inkomsten, verbetering biodiversiteit, hotproductie, de vastlegging van CO2, erosiebestrijding of voor mooie plekken voor recreatie. De Nederlandse projecten lopen via het Nationaal Bossenfonds. Trees for All heeft ook het Actieplan Bos en Hout ondertekend.

 

De projecten van Trees for All worden finaniceel mogelijk gemaakt door bedrijven, overheden en particulieren. Dat kan vanuit de wens van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), of gewoon omdat zij uitgestoten broeikasgassen weer om willen zetten in zuurstof. Beter bekend als CO2-compensatie. Naast standaard gecertificeerde CO2-compensatie biedt Trees for All ook de mogelijkheid om direct bomen te doneren. Deze bomen zetten uiteraard ook CO2 om in zuurstof, maar doordat geen kosten hoeven te worden gemaakt voor de certificering kunnen meer bomen planten voor hetzelfde geld. Dan zijn we nog eerder bij de 1-2-Tree.

 

Trees for All verzorgt de coördinatie van het Nationaal Bossenfonds en is daarmee aanspreekpunt voor uw organisatie. Lees verder op www.treesforall.nl

 

Staatsbosbeheer

Voor natuur en voor mensen. Dat is waar Staatsbosbeheer zich voor inzet. In opdracht van de rijksoverheid beheren we 260.000 hectare natuur. Dit is een grote verantwoordelijkheid en daar zijn we trots op. We kiezen voor duurzaam beheer van natuur die meerdere functies vervult. Dat betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor natuur maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden. 

Het realiseren van onze doelstellingen kunnen we niet alleen. We hebben steun nodig van de Nederlandse samenleving en de overheid. Zodat we ons werk voor natuur en landschap naar ieders tevredenheid doen. En we onze rol van zowel beheerder als gastheer optimaal kunnen vervullen. Daarom zoeken we naar een optimale samenwerking met bewoners en bezoekers, politiek en bestuur en zakelijke partijen.

Staatsbosbeheer levert jaarlijks tien hectare aan het Nationaal Bossenfonds waar de bomen kunnen worden aangeplant en zal zorgen voor de aanplant en inrichting van de terreinen alsmede voor het beheer van het nieuwe bos. Staatsbosbeheer heeft ook het Actieplan Bos en Hout Ondertekend.
Lees verder op www.staatsbosbeheer.nl 


Nationale Boomfeestdag

Sinds 1957 wordt in Nederland jaarlijks een Nationale Boomfeestdag gevierd. Ruim 100.000 kinderen van basisscholen planten op deze dag een boom langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land. De Boomfeestdag wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Boomfeestdag in samenwerking met meer dan 400 gemeenten. In de Stichting zijn 15 landelijke organisaties vertegenwoordigd op het gebied van bos, natuur, landschap en (natuur)educatie.

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft als doelstelling kinderen van groep 7 (10/11 jaar) kennis, inzicht en begrip voor bomen en de functie van bomen voor de samenleving bij te brengen. De Stichting streeft ernaar dat zij dit vervolgens overbrengen op hun ouders cq. opvoeders én dat ze zich ook daadwerkelijk gaan inzetten voor behoud en bescherming van bomen en natuur.

Kinderen zijn de volwassenen van morgen en als zij het belang van bomen in de natuur inzien, gaan zij zich later ook inzetten voor een groene, leefbare wereld. 

Stichting Nationale Boomfeestdag werkt mee bij de organisatie van evenementen waar kinderen bij betrokken zijn en treedt op als fondsenwerver. Stichting Nationale Boomfeestdag heeft ook het Actieplan Bos en Hout Ondertekend.

Lees verder op www.boomfeestdag.nl 

Bomenteller

90511